Služby

Montáž kotlov Beretta a Atmos

Beretta a Atmos sú pre nás srdcová záležitosť a používame ich 25 rokov. U Beretty nie je ničím neobvyklý modulačný rozsah 1 ku 14, vysoká efektivita prevádzky, rôznosť použitia a bežne sa dožívajú 30-tich rokov. Ako prvý aj možnosť spaľovania čistého vodíka. A firmu Atmos asi ani netreba predstavovať.  Sú to kotle na spaľovanie pevných palív splyňovaním ktoré sú známe dlhou životnosť, úspornou prevádzkou a príjemnou obsluhou.

 

Servis kotlov Beretta a Atmos

Robíme opravy, údržbu a modernizácie kotlov Beretta a Atmos. Sme vybavený meracími zariadeniami a zariadeniami na chemické a mechanické čistenie čo nás umožňuje udržiavanie kotlov v stave ktorý je rovnaký alebo sa podobá stavu nového výrobku. Napriek tomu je veľmi dôležitá prevencia a preto všetky nové kotolne spúšťame len s naplneným kúrením demineralizovanou vodou z vlastnej úpravne. Snažíme sa nasávať vzduch z bezprašného prostredia a v prípade potreby používame aj stabilizátory napätia.

 

Montáž vodoinštalácií

Bez vody to nejde. Rozvody vody štandardne robíme z polypropylénu ale aj z pozinkovaných potrubí, nerezu alebo medi. Výber zariaďovacích predmetov nechávam na zákazníka okrem trvale zabudovaných zariadení(napr. splachovacie zariadenie výlučne Geberit). 

 

Montáž kúrenia

Zo skúsenosti môžem potvrdiť že správne uloženie, spádovanie potrubím je aj dnes veľmi dôležitým faktorom pri nízko energetickej prevádzke. Neexistuje úspornejšie čerpadlo ako samotiaž. 

Montáž plynu

Inštalujeme rozvody plynov v rozsahu platného oprávnenia do 0,4MPa pre zemný plyn, propán-bután, chladiarenské plyny a spotrebu plynu spaľovaním do 0,5MW. 

Poradenstvo v oblasti vodoinštalácií, kúrenia a plynu

Poradenstvo poskytujeme naším zákazníkom a spolupracujúcim firmám bežným priateľským spôsobom s cieľom častokrát vyriešiť problém bez nutnosti osobnej návštevy bezplatne a bez obťažovania s ponukou produktov.

Zváranie ocele, nerezu, hliníka. medi, plastov

Zvárame plameňom ocele aj ušľachtilé materiály, obalenou elektródou, metódou MIG, MAG, TIG (AC-DC), meď na mäkko aj na tvrdo, plasty polyfúzne elektrotvárovkami na tupo, lisujeme meď, uhlíkovú oceľ a plastohliníkové potrubia.

Dodávka, montáž a nastavenie čerpadiel

Vo vykurovacích zariadeniach používame čerpadlá značky DAB a Grundfos a vodárenské čerpadlá Pedrollo a DAB. Tlakové a expanzné nádoby sú od firmy Varem, boilery a akumulačné nádoby od firmy Dražice a Beretta alebo z vlastnej produkcie.  

Regulácia

Regulácie používame od firiem Beretta, Riello, Atmos, Regulus, Control a vlastnej produkcie.


Vytvorte si webové stránky zdarma!